ianuarie 31, 2016

Despre

MOTIVAŢIE PENTRU SUSȚINERE

Scurt istoric:

Începând cu 1990 mişcarea sindicală a fost prezentă în societatea românească fiind o continuare a sindicatelor existente.

Mişcarea patronală a început timid şi relativ târziu în 1992 printr-o serie de patronate între care Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România care avea să devină în scurt timp organizaţia reprezentativă a sectorului IMM din România.

În 2001 la Brussels la conferinţa organizată de către Comisia Europeană – Comitetul European Economic şi Social cu tema: „Rolul societăţii civile organizate în guvernarea europeană“ se formuleză primele direcţii clare cu privire la ceea ce va insemna o societate civilă organizată nu doar la nivel europen ci şi la nivelurile naţionale, regionale şi locale. După anul 2000 au început să apară primele patronate de ramură în acele ramuri care au înţeles rolul important pe care îl pot avea în societate şi reprezentarea intereselor de ramură. Au aparut primele asociaţii profesionale importante în societatea românească în special în profesiile liberale.

În 2011 patronatele, sindicatele, federaţiile şi confederaţiile se reorganizează după noua lege a dialogului social şi este reglementată de lege condiţia participării la dialogul social şi este definit conceptul de reprezentativitate.

Societatea civilă în învăţământ, formare profesională şi educaţia adulţilor.

În aceste domenii au existat numai sindicate şi foarte timid unele asociaţii care se doreau asociaţii profesionale în domeniu.

Proiectul Patronatelor şi Federaţiei Naţionale pentru Învăţământ şi Formare Profesională este un proiect demarat în 2011 care are un rol esenţial în demersurile de promovare din perspectivă patronală a acestor sectoare de care depinde calitatea educaţiei în general.

Astăzi indiferent de forma de organizare toate instituţiile, organizaţiile de orice tip fie economice sau nonprofit numai pot ignora necesitatea formării continue a personalului. Ca urmare formarea are loc permanent în toate aceste entităţi.

De ce să susțineți parteneriatul FNIFP? 

Susţinerea societăţii civile organizate este esenţială într-o societate pe principia democratice iar acest domeniu din perspectivă patronală a fost complet ignorat.

În noul context european şi global dezvoltarea acestui sector de interes major de care depinde competitivitatea fiecăruia dintre noi reprezintă o prioritate.

Implicarea noastră la nivel central dar mai ales la nivelul Comisiei Europene și a Parlamentului European depinde în mod esențial de unirea forțelor într-o voce clară, fermă, decentă și argumentată prin demersuri coerente uzând de cadrul European.

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ este singura federaţie patronală reprezentativă în domeniul invăţământ, formare profesională şi educaţiea adulţilor, înfiinţată strict în conformitate cu recomandările europene și cu respectarea dispoziţiilor Titlului III – „Organizaţiile patronale” din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin Legea 1/ 11 ianuarie 2016, adoptată de Parlamentul României în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

FNIFP este afiliată la structurile naţionale, europene şi mondiale reprezentative şi este înregistrată în Registrul de Transparenţă la Comisia Europeană – Brussels.

Susținerea FNIFP în calitate de membru onorific invitat sau susţinător prin formularul anexat nu are taxe, cotizaţii și nu vă angajează juridic sau financiar dar aduce un aport important la dezvoltarea societăţii civile organizate într-un domeniu inexistent până astăzi.

Practic orice angajator, instituţie publică, instituţie de invăţământ publică sau privată, agent economic indiferent de forma de organizare sau ONG se poate înscrie în calitate de membru onorific suţinător sau invitat pentru susţinerea demersului dialogului şi parteneriatului social sprijinind proiectul nostru fără costuri cu un efort minim dar un impact major.

Membrii pot susţine demersul prin simpla înscriere şi opţional prin implicare.

Pentru orice informaţii sau clarificări vă stăm la dispoziţie.

În speranţa sprijinirii proiectului nostru care este unul de perspectivă pe termen mediu şi lung vă asigurăm de toată consideraţia noastă.

Așteptam documentul de susținere completat ONLINE sau scanat prin formularul de la secțiunea Inscriere.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații suplimentare prin secretariat sau direct pe numărul președintelui : +40 722 262222.

     

Psih. Dr. Radu BĂLĂNEAN                                                               

Preşedinte Fondator FNIFP


DEPARTAMENT ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR  

Prof. univ. dr. George BICHICEAN, DHC      

Rector – Universitatea Româno-Germană  

 


CONSULTANT ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR

Prof. univ. dr. habil. Sorin CRIȘAN

Rector- Universitatea de arte Tîrgu-Mureș 


Ing. Adrian RADA

Prim-Vicepreședinte